O INVESTITORU

Investitor projekta je češka kompanija SEBRE.

 

SEBRE je proglašen za investitora godine 2018. i 2019. u Pragu, između mnogih i za projekte obnove i izgradnje objekata u području pod zaštitom
UNESCO-a.

 

Svi projekti izgradnje kompanije SEBRE razvijaju pod diregentskom palicom svetski priznatog i višestruko nagrađivanog arhitekte  Stanislava Fiale.

 

Pored izgradnje i razvoja građevinskih projekata, SEBRE je između ostalog i aktivan investitor u filmskoj industriji.

 

U kreativnim procesima su, kao ravnopravni partneri, uključeni i dugoročni dobavljači i žitelji gradova u kojima je kompanija aktivna.

 

Više o radu SEBRE možete saznati na www.sebre.cz

PALÁC ŠPORK

Prag

Pažnja prema detaljima

PALÁC ŠPORK

Prag

PALÁC ŠPORK

Prag

PALÁC ŠPORK

Prag

DRN

Prag

DRN

Prag

DRN

Prag

DRN

Prag